Puutyöt

Puutyöt korikorjauksista sisustan listoihin

Valmistamme puuosat peltikorjaamon välittömässä läheisyydessä käsityönä. Käytettävät puumateriaalit, naulat, ruuvit ja liimat valitaan oikein auton mukaan. Näin mahdollistamme osien virheettömän yhteensopivuuden, sekä korkean laadun kustannustehokkaasti.

Puuosat sovitetaan paikoilleen ja kiinnitetään oikein liitosmenetelmin asianmukaista pintakäsittelyä unohtamatta. Korjaamme myös sisustan puuosat ja tarvittaessa valmistamme uudet.